Den åndelige vejleder

Hvem er den åndelige vejleder?

Den åndelige vejleder er en sjæl som befinder sig i den åndelige verden.
Denne sjæl interesserer sig for os (sjæle) som befinder sig her på jorden og de forbinder sig til os, hvis vi ønsker det.
Hver menneske har sin egen åndelige Vejleder, en åndelig ven kan man godt kalde det. 
Den åndelige Vejleder som er knyttet til dig, ligner dig. Det skal forstås på den måde, at Vejlederen har et interesseområde som ligner dit samt en personlighed, som også ligner din.

Den åndelige Vejleder har dog, via sin højere frekvens et andet følelsesregister og en anden indsigt end dig. Den åndelige Vejleder er ikke en Engel.
Engle har en anden højere frekvens. Den åndelige vejleder er heller ikke en afdød, et familiemedlem f.eks.
Afdøde er på en lavere energifrekvens end Vejledere. 

Hvordan får man kontakt til sin åndelige vejleder?

En måde at få kontakt til din vejleder på, er ved at meditere. Når du mediterer kan du, via meditationsteknikker, øve dig i at finde ro i din krop og i dine tanker. Denne ro giver dig bedre mulighed for at fornemme den åndelige vejlederes energi. Når du sidder i denne energi, kan vejlederen arbejde med dit energifelt.

Dette føles ofte som en slags healing. Opløftende, stimulerende og også nogle gange meget glædesfuldt. Det kan være en god ide at meditere sammen i en lille meditationsgruppe.

Samværet med andre, som også søger spirituel kontakt, kan i starten gøre det nemmere at finde disciplinen til at udbygge venskabet med din åndelige vejleder. 

 

Hvad kan man bruge den åndelige vejleder til?

Den åndelige vejleder er en intelligens. Pga. den højere frekvens som denne sjæl befinder sig i, har vejlederen en viden, forståelse og overblik, som vi i vores menneskeliv kan bruge som rådgivning. Vejlederen kan altså rådgive os.

Hvordan kommunikerer man med sin vejleder?

Den åndelige vejleder bruger dine sanser til at kommunikere med dig. Din evne til at føle, se og høre. Vejlederen kan altså tale med dig via følelser, vise dig billeder (mentalt) og kommunikere med dig via tanker.

Hvordan ved man at det ikke er ens egne følelser, billeder og tanker?
Når man videreformidler rådgivning fra en vejleder, f.eks til en klient, vil man opleve at meget af det man formidler, nogle gange ikke er noget man ved særlig meget, eller noget om. Det vil sige at man kan opleve at man formidler en viden, som for en selv er ukendt. Man kan føle sig “ lidt ved siden af sig selv” mens man taler og talen flyder ofte i en strøm, et flow. Som om man tolker noget en anden siger. Der kan ske det at man kort efter klienten er gået, ikke husker så meget af det, der er blevet formidlet.

Der kan også opstå en særlig “stemning” i rummet. En særegen særlig intensitet.

Hvordan kommer du i gang?

Det tager tid at lære sin åndelige vejleder at kende. Det er lidt som at opbygge et venskab. Meditation er en virkelig god platform at gøre dette på og mens du mediterer og kommunikerer bliver du samtidig healet. Din vejleder arbejder i meditationen med hele dit energisystem for at forbedre din evne til at hæve din frekvens, så I kan komme tættere på hinanden.

Det er vigtigt at du er tålmodig og at du afsætter god til til projektet. Det vil sige at du disciplineret arbejder jævnligt via meditation på venskabet og kommunikationen med din vejleder. Vi taler om år.

Jeg tilbyder kurser og workshops til dig, der gerne vil i gang:
Se siden med alle kurser

 

 

Del:
Share